پنجشنبه 29 شهريور 1397
.:به وب سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد خوش آمديد:.روابــــط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد
   September 20, 2018
   
 
Skip Navigation Links
مدیریتExpand مدیریت
واحد گسترش شبکهExpand  واحد گسترش شبکه
واحدهای ستادی
واحد آموزش سلامت
واحد امور داروئی
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آزمایشگاه
پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت محیط و حرفهExpand واحد بهداشت محیط و حرفه
واحد سلامت خانواده
سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
واحد بهبود تغذیه
مراکز بهداشتی و درمانیExpand مراکز بهداشتی و درمانی
بیمارستان ها
پایگاه های بهداشتی
خانه های بهداشت
مراکز مشاوره
انتشاراتExpand انتشارات
آموزش همگانی
پرسش و پاسخ
گالری عکس
اخبار
کتابخانه
راهنمای تلفن
 
     
   
.:: واحدهای ستادی ::.
نام واحدنام مسئولمدرک تحصیلیتلفن مستقیمداخلی
بسیج جامعه پزشکیسید عادل موسویکارشناس43334808340
روابط عمومی و تکریم ارباب رجوعمیلاد آستانیکارشناس43330571310
فن آوری اطلاعاتآقای حیدری  330
مدارک پزشکیآقای نیرومند   
فوریتهای پزشکی115آقای محمودیکارشناس115 
بهداشت محیطجمشید مشیری   
دفتر پرستاریمحمد محمدی پورکارشناس  
امور عمومی کارشناس 302
کنترل مواد غذاییسیدحسین موسویکارشناس  
حسابداريآقای نادریليسانس حسابداري4124658265
تلفن خانهخانم محمديديپلم4124650-550
تداركاتمحرمعلی پاکی 4120577304
بيماريهااحمد علیزادهکارشناس بهداشت عمومی4120575336
امور داروييخانم طرقیکارشناس ارشد4120574288
سيستم گسترشخانم گلشانیکارشناس 4120572337
كارگزينيخانم سلیمیلیسانس4120570319
اورژانس بيمارستانخانم ارشدیکارشناس پرستاری4124660202
 
     
     
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
       آمار بازدیدکنندگان:190307