پنجشنبه 29 شهريور 1397
.:به وب سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد خوش آمديد:.روابــــط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستان آباد
   September 20, 2018
   
 
Skip Navigation Links
مدیریتExpand مدیریت
واحد گسترش شبکهExpand  واحد گسترش شبکه
واحدهای ستادی
واحد آموزش سلامت
واحد امور داروئی
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد آزمایشگاه
پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت محیط و حرفهExpand واحد بهداشت محیط و حرفه
واحد سلامت خانواده
سلامت جوانان،نوجوانان و مدارس
واحد بهبود تغذیه
مراکز بهداشتی و درمانیExpand مراکز بهداشتی و درمانی
بیمارستان ها
پایگاه های بهداشتی
خانه های بهداشت
مراکز مشاوره
انتشاراتExpand انتشارات
آموزش همگانی
پرسش و پاسخ
گالری عکس
اخبار
کتابخانه
راهنمای تلفن
 
     
   
 

هدف کلی گروه گسترش شبکه

  

هماهنگی و مشارکت در تامین  منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشتی در واحد های تابعه

اهداف اختصاصی

1-      هماهنگی تامین ،توزیع و نگهداری نیروی انسانی

2-      هماهنگی تامین و نگهداری ،تجهیزات و خودرو

3-      هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه

4-      هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهداشتی

فرایندهای واحد گسترش :

1-      طرح گسترش

2-      تامین نیروی انسانی

3-      توزیع اضافه کاری – ماموریت  و محرومیت از مطب

4-      تامین و نگهداری تجهیزات و خودرو

5-      جمع آوری و ثبت اطلاعات IHNS

6-      تربیت بهورز

7-      بازآموزی بهورزان و مربیان

8-      آموزش مداوم کارکنان

9-      آموزش بدو خدمت

 

پرسنل واحد:

کارشناس مسئول واحد:خانم طاهره گلشانی

 
     
     
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
       آمار بازدیدکنندگان:190308